Human@work


           

 

Hallo en welkom

Wachtwoord vergeten?

Welzijn, gezondheid
& levenskwaliteit op het werk

Deze vragenlijst is in de eerste plaats voor u bestemd!
Door aandacht te schenken aan uw arbeidsbeleving, helpt hij u om uw welzijn en gezondheid op het werk te evalueren. 
Als u op deze enquête antwoordt, ziet u onmiddellijk de resultaten en krijgt u adviezen om uw levenskwaliteit op het werk te verbeteren.

Veiligheid 
& vertrouwelijkheid

Deze zone is beveiligd. De verzamelde gegevens worden automatisch anoniem gemaakt en blijven volkomen vertrouwelijk.
Overeenkomstig onze deontologie worden deze gegevens onderworpen aan een globale en anonieme statistische verwerking.

Partnerschap 
& engagement

Better Human Cie is een onafhankelijk bureau dat een strikt ethisch kader garandeert. 
Voor zover dat mogelijk is, moeten de partners van de organisatie (managers, vakbonden, werknemers enz.) een consensus bereiken over onze diensten.